Zoek

In actie voor compensatie van beleggers

VEB dagvaardt Deloitte in Ahold zaak

8 februari 2012

De VEB heeft accountant Deloitte en 178 individuele maten gedagvaard vanwege het ten onrechte afgeven van goedkeurende verklaringen op de jaarrekeningen van Ahold.

Het betreft hier de jaren voorafgaand aan de boekhoudfraude in 2003.

De accountants van Deloitte zijn daardoor mede aansprakelijk voor de schade die beleggers in de Ahold fraudezaak hebben geleden. De VEB wil dit niet ongestraft laten.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) berispte Deloitte accountant John van den Dries al in 2008 voor de gebrekkige controle bij Ahold.

Het CBB kwam in deze tuchtprocedure tot het eindoordeel dat ‘de accountant ernstig is tekortgeschoten en blijk heeft gegeven van een grote mate van passiviteit ten opzichte van wat hem werd aangeleverd'.

Uit de uitspraak van het CBB volgde ook dat door Deloitte de goedkeurende verklaring reeds werd afgegeven voordat daadwerkelijk de benodigde gegevens daarvoor waren gecontroleerd. Voor de VEB behoort deze zaak tot de dieptepunten van de Nederlandse accountancy.

Halsstarrige accountant
Na herhaaldelijk overleg met Deloitte - waarbij adequate compensatie aan gedupeerde Ahold beleggers telkenmale werd afgewezen - heeft de VEB besloten tot dagvaarding over te gaan en de rechtbank Amsterdam verzocht Deloitte aansprakelijk te houden voor de door beleggers in de Ahold affaire geleden schade.

Beleggers zouden een andere beleggingsbeslissing hebben gemaakt indien Deloitte haar controlerende taak wel juist zou hebben uitgevoerd.

 Ahold/Deloitte-gedupeerde? 

Meld u aan voor de VEB-actie Deloitte        

Veelgestelde vragen over deze actie    
 

De Nederlandse accountancy heeft al vele jaren te maken met grote problemen. Beleggers kunnen niet vertrouwen op de goedkeurende verklaring van de accountant. 

Tien jaar na de Enron affaire lappen accountants de beroepsregels nog steeds aan hun laars en overschrijden zij integriteitsnormen.

Zo legde de AFM recent een boete op aan Ernst & Young nadat bleek dat een accountant van het kantoor gefraudeerd heeft door een document in het controledossier te antedateren.

De VEB had niet kunnen vermoeden dat deze praktijken nog steeds voorkomen bij accountantskantoren.

Ook Deloitte staat nog een boete van de AFM te wachten voor onregelmatigheden die de AFM bij haar controle aantrof.

Schadevergoeding
De VEB zal zich hardmaken voor schadevergoedingen door Deloitte aan gedupeerde beleggers. De precieze schade zal nog moeten worden vastgesteld. De totale schade in de Ahold zaak bedroeg vele miljarden.

ACCOUNTANTS ONDER VUURMEER:

Kamer wil roulatie accountants (NOS)

Deloitte blijft hardnekkig dwarsliggen

Reageer op dit artikel

gerrit, 13-2-2012 9:20:57

Ik ben blij dat de VEB dit aanpakt. Al heb ik niet veel belangen meer bij beleggen.Alleen daarom zou je al lid blijven/worden van de VEB,want wie zou die criminelen anders aanpakken? Ik hoop op succes! Ga zo door.

Koopt aandelen Shell !, 9-2-2012 9:14:52

Beste VEB, Misschien raadzaam om ditmaal samen met o.a. de SOBI te strijden tegen Deloitte / Ahold ? Vergeet ook niet de wijze lessen mee te nemen uit de nog lopende Shell-settlement (o.a. belachelijke bankkosten en prehistorische cheques !!). Dank overigens voor jullie actie !

Willem D. Okkerse, 8-2-2012 8:52:01

Zie ook mijn open brief aan de VEB, o.a. gepubliceerd in de Financiƫle Telegraaf : http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/willemokkerse/11455449/__Geachte_heer_Slagter__beste_Jan_Maarten__.html?sn=dft


Om te kunnen reageren dient u in te loggen.
Uw reactie verschijnt op deze website. Wees voorzichtig met persoonlijke gegevens op internet.

Heeft u nog geen gebruikersnaam, klik hier

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Fondsen selecteren en zien

Niet de juiste FlashPlugin?
U heeft waarschijnlijk niet de juiste FlashPlugin geinstalleerd.

De laatste versie kun u hier verkrijgen. U wordt dan naar een andere pagina doorverwezen waar u de juiste plugin kunt downloaden en installeren.

Het zou ook kunnen dat javascript uit staat in uw browser. Deze dient u aan te zetten.

80dB