Zoek

Beleggers bereiden tuchtklacht voor tegen accountant

AFM neemt klacht VEB over Deloitte serieus

13 april 2012

"Zeer kwalijk en onaanvaardbaar." Die ongekend harde kwalificaties gebruikt toezichthouder AFM voor de handelwijze van Deloitte Accountants. De VEB bereidt een tuchtklacht voor.

De AFM laat weten dat "indien hetgeen u stelt over de handelswijze van Deloitte en de heer Dassen juist is, acht de AFM dit zeer kwalijk en onaanvaardbaar".

Brief van de AFM
De klacht van de VEB heeft betrekking op het schuiven met posten tussen verschillende juridische entiteiten van Deloitte.
Op deze manier heeft accountant Deloitte afgelopen jaren geprobeerd gedupeerde Ahold beleggers met hun schadeclaim naar het ‘verkeerde loket' te sturen.

"Een accountant onwaardig", noemde VEB-directeur Jan Maarten Slagter het eerder. Ook toezichthouder AFM neemt nu op ongekend felle manier afstand van de manier waarop Deloitte heeft geprobeerd beleggers om de tuin te leiden.

De AFM meldt dat zij de klachten van de VEB meeneemt in het toezicht dat zij op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties op Deloitte uitoefent. Voordat eventuele handhaving aan de orde kan zijn zal de gang van zaken verder onderzocht moeten worden. Daar start de AFM dus nu mee.

Gang naar de accountantskamer
De AFM lijkt de VEB de suggestie te doen ook zelf actie te ondernemen. "Nu het handelen in kwestie u direct aangaat, meent de AFM dat het meer voor de hand ligt dat een dergelijke procedure door u aanhangig zou worden gemaakt."

De VEB treft de nodige voorbereidingen om deze suggestie uit te voeren.

Procedure van de VEB
De VEB heeft op 7 februari 2012 de individuele partners van de Maatschap Deloitte Accountants gedagvaard voor de gebrekkige controle bij Ahold. De VEB zal zich hardmaken voor schadevergoedingen van hen aan gedupeerde beleggers.

De precieze schade zal nog moeten worden vastgesteld. De totale schade in de Ahold zaak bedroeg $ 16 miljard. De VEB voert de procedure tegen accountants als collectieve belangenbehartiger. Gedupeerde aandeelhouders kunnen zich bij de VEB actie aansluiten door lid te worden van de VEB.


 Ahold/Deloitte-gedupeerde? 

Meld u aan voor de VEB-actie Deloitte        

Veelgestelde vragen over deze actie    
 

MEER:

VEB dagvaardt Deloitte in Ahold zaak

Kamer wil roulatie accountants (NOS)

Deloitte blijft hardnekkig dwarsliggen

Reageer op dit artikel

Koopt aandelen Shell !, 19-4-2012 11:01:27

De laatste reactie van Deloitte spreekt boekdelen: kennelijk heeft de VEB nu de juiste toon aangeslagen richting Deloitte en worden de juiste aan te spreken poppetjes/entiteiten binnen/rond Deloitte terecht wat zenuwachtig. Ga zo door, beste VEB !! [De huizenprijzen in het Gooi daalden toch al...........]

ZR, 17-4-2012 10:27:15

zouden er geen strafrechtelijke implicaties aan die misleiding zitten? Als ik art 227a van het wetboek van strafrecht bekijk, lijkt me dit vrij duidelijk. Artikel 227a Hij die, anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar waarheid gegevens verstrekt aan degene door wie of door wiens tussenkomst enige verstrekking of tegemoetkoming wordt verleend, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de verstrekte gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenis straf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Koopt aandelen Shell !, 16-4-2012 8:35:20

Het is vooral van eminent belang (inkopper !) om de juiste entiteiten aan te spreken, dus vooral ook de Partners en hun BV-tjes (en echtgenotes) in het Gooi e.d.. Follow The Noney in jullie zaken tegen Deloitte. Doe dit bij voorkeur gezamenlijk, dus VEB met SOBI in 1 zaak !

sharepeace, 16-4-2012 7:14:22

Waarom heeft de VEB geen klacht ingediend bij de Tuchtraad van de accountants ?

W.D., 15-4-2012 21:17:03

Het is te hopen dat kantoor Deloitte, toch al geplaagd door schandalen, nu eens flink wordt aangesproken. Van een openbaar accountant mag men verantwoordelijkheid verwachten. Een enkele berisping of boete van enkele tienduizenden euro's is in feite een lachertje.


Om te kunnen reageren dient u in te loggen.
Uw reactie verschijnt op deze website. Wees voorzichtig met persoonlijke gegevens op internet.

Heeft u nog geen gebruikersnaam, klik hier

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Fondsen selecteren en zien

Niet de juiste FlashPlugin?
U heeft waarschijnlijk niet de juiste FlashPlugin geinstalleerd.

De laatste versie kun u hier verkrijgen. U wordt dan naar een andere pagina doorverwezen waar u de juiste plugin kunt downloaden en installeren.

Het zou ook kunnen dat javascript uit staat in uw browser. Deze dient u aan te zetten.

80dB